What is dry ice?

Đá khô, đá khói hay còn gọi là Đá CO2 rắn hay Băng khô là thương hiệu cho điôxít cacbon rắn (đóng băng). Đá khô được sử dụng như một chất làm lạnh và mát. Ưu điểm vượt trội là nhiệt độ của nó thấp hơn so với nước đóng băng thông thường và không để lại bất kỳ dư lượng nào khi sử dụng.

Gọi: 0918. 068.157