Túi giữ lạnh (Đá Gel) là gì?

Túi giữ lạnh (Đá Gel) cao cấp chuyên dùng thực phẩm.

Gọi: 0918. 068.157