Tag: đá gel hộp nhựa

da-gel-hop-nhua (1)

05

Tháng 72018
Đá gel hộp nhựa dùng để giữ lạnh thực phẩm, dược phẩm. Ngoài ra, đá gel hộp nhựa và các sản phẩm cần giữ lạnh các loại thực phẩm khác như sữa tươi, sữa mẹ. Sự khác nhau giữa đá gel hộp nhựa và đá ... Read More
Gọi: 0918. 068.157