Shop

Máy Sản Xuất Đá Khô dựa theo nguyên tắc ép khí Lỏng Cacbon Dioxit thành dạng khối với tỷ trọng nén nhất định.

Gọi: 0918. 068.157