Shop

Máy Bắn Đá Khô sử dụng đá CO2 làm nguyên liệu làm sạch dựa trên áp suất khí có thể làm sạch những vết bẩn cứng đầu mà không cần sử dụng tới hóa chất. Đặc biệt, vệ sinh bằng đá CO2 giúp cho quy trình làm sạch nhẹ nhàng hơn, không phải dừng dây chuyền sản xuất.

Gọi: 0918. 068.157