Đá Sợ 3mm(Đá Bún)

Đá sợi 3mm sử dụng đặc biệt cho máy bắn đá CO2 dùng trong vệ sinh máy xe oto và VSCN

Gọi: 0918. 068.157