Hướng dẫn đóng hàng bằng đá khô

Đá khô thăng hoa (thay đổi từ chất rắn sang khí) sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ bên ngoài, áp suất không khí (trên máy bay có áp suất không khí thấp hơn nó sẽ thăng hoa nhanh hơn) và hiệu quả của cách nhiệt. Ice càng khô bạn đã lưu trữ trong thùng chứa, nó sẽ kéo dài hơn. Đá khô, ở -109,3 ° F hoặc -78,5 ° C, sẽ đóng băng và giữ mọi thứ đóng trong hộp đựng cho đến khi nó được thăng hoa hoàn toàn. Những mặt hàng đông lạnh này vẫn sẽ mất thêm thời gian để tan băng vì chúng sẽ lạnh.

Gọi: 0918. 068.157